ACTIVITIES

OSCAL2014

Posted on

Open Labs, komuniteti free libre open source në Shqipëri, organizoni edicionin e parë të OSCAL, Open Source Conference Shqipëri, një ngjarje dy ditore dedikuar njohurise se hapur, free software, dhe projektet të tilla si Wikipedia, Creative Commons, Linux dhe më shumë . OSCAL u mbajtë më 3-4 maj 2014 në Tiranë. Folës të ndryshëm nga […]

ACTIVITIES

Balkan Computer Congress: Women in Wikipedia

Posted on

Will a single congress change your life? Probably not. But it can feel like a magical portal to learning and meeting new people. Just a week ago, the 2nd Annual Balkan Computer CongressBALCCON2K14 was getting underway in Novi Sad, Serbia. I had an amazing time meeting all of them, hearing their speeches and learning a […]